Hủy

Pháp cấm Tin tức

  • 05/07/2014 - 19:09

    Tình …du lịch

    Người Pháp không hẹn hò. Nếu đã có xúc cảm, hay cảm giác về sự liên kết với một người khác giới, mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh, nồng nàn và lãng mạn.
  • 12/04/2014 - 09:48

    Crimea thông qua hiến pháp mới

    Hiến pháp mới "dựa trên các nguyên tắc dân chủ bảo vệ các quyền và sự tự do trên cơ sở tính chất đa chủng tộc và đa văn hóa ở Crimea".
Người Tiên Phong