Hủy

Phat chan Tin tức

  • 08/07/2015 - 14:11

    Hòa Phát chuyển hướng kinh doanh

    Hòa phát thay đổi tên công ty CP Khoáng Sản thành CP Phát triển Chăn nuôi với mục đích chuyển đổi loại hình kinh doanh, tái đầu tư mới.
  • 20/04/2015 - 05:40

    Hòa Phát bước vào ngưỡng tỉ đô

    Sau khi đạt hơn 25.000 tỉ đồng tổng doanh thu trong 2014, HPG đặt mục tiêu 3.000 tỉ đồng doanh thu riêng từ thức ăn chăn nuôi trong 3 năm tới.