Hủy

Phong tra Tin tức

Thanh tra 50 ngày tại Bộ Quốc phòng

Thanh tra 50 ngày tại Bộ Quốc phòng

TTCP vừa công bố quyết định thanh tra 50 ngày tại Bộ Quốc phòng về công tác tái cơ cấu, CPH và thoái vốn đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ này.