Hủy

Phương nam thành công Tin tức

  • 26/03/2012 - 10:08

    FPT IS South bổ nhiệm Tổng Giám đốc

    Ông Trần Trung Thành, Phó Tổng giám đốc công ty TNHH Hệ thống Thông tin Miền Nam (FPT IS South) vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty này.