Hủy
Kinh Doanh

CSG công bố phương án chi tiết giải thể công ty

Thứ Ba | 17/04/2012 17:55

Trình tự gồm hủy niêm yết tự nguyện, thanh lý tài sản và giải thể công ty.
 
Công ty cổ phần cáp Sài Gòn, mã CSG, công bố phương án giải thể công ty gồm 3 bước: Hủy niêm yết tự nguyện, thanh lý tài sản và giải thể công ty.

Hủy niêm yết tự nguyện

Hiện CSG vẫn đáp ứng tốt các điều kiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Để thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện, CSG phải được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ 65% cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền dự họp hoặc 75% trường hợp lất ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tuy nhiên, do việc hủy niêm yết tự nguyện hiện nay chưa có tiền lệ và để bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ, UBCKNN để nghị CSG hủy niêm yết tự nguyện phải xin ý kiến cổ đông nhỏ và phải cam kết đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ khi cổ phiếu đã bị hủy niêm yết.

Về phương án xin ý kiến cổ đông nhỏ, theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/3, CSG có 3.445 cổ đông, trong đó có 2 cổ đông lớn là SAM và Đất Phương nam nắm giữ 12,3 triệu cổ phiếu, chiếm 46% số lượng cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ cổ đông nhỏ nắm giữ bao gồm:

Nhóm 1: Cổ đông nắm giữ từ 5.000 cổ phần trở lên chiếm 77,6% , tương ứng với 457 cổ đông nhò nắm giữ

Nhóm 2: Số lượng cổ đông nắm giữ từ 1.000 cổ phần đến dưới 5.000 cổ phần chiếm khoảng 18,92%, tương ứng với 1.455 cổ đông nắm giữ,

Nhóm 3: Số lượng cổ đông nắm giữ dưới 1.000 cổ phần trở xuống chiếm 3,47%, tương ứng 1.531 cổ đông sở hữu.

Như vậy, trong trường hợp đã tách phiếu cổ đông nhỏ tại Đại hội cổ đông khi biểu quyết hủy niêm yết trên HOSE và trong trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước đề nghị xin ý kiến toàn bộ cổ đông nhỏ thì phương án thực hiện sẽ thuận lợi hơn nếu như việc lấy ý kiến phản hồi đạt được sự đồng thuận từ 457 cổ đông ở nhóm 1.

Thanh lý tài sản

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước

Thành lập Ban thanh lý tài sản.

Kiểm kê tài sản, định giá tài sản.

Thông qua danh sách tài sản cần thanh lý và giá trị thanh lý tối thiểu của từng hạng mục tài sản tại ngày kiểm kê.

Tìm kiếm, đàm phán với các đối tác mua tài sản.

Quyết định giá bán từng loại tài sản theo giá thỏa thuận hoặc chào giá cạnh tranh.

Thanh lý tài sản và hoàn thành nghĩa vụ thuế khi bán tài sản.

Giải thể công ty

Theo quy định, doanh nghiệp được phép giải thể khi Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết. Trình tự, thủ tục giải thể bao gồm:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả chủ nợ, nười có quyền và lợi ích liên quan và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của DN.

Thanh toán các khoản nợ của DN.

Người Đại diện theo Pháp luật gửi hồ sơ giải thể công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế.

Thông báo của doanh nghiệp về việc hoàn tất thụ tục giải thể.

Giấy chứng nhận của Công an cấp tỉnh về việc DN đã nộp con dấu.

Nguồn Vietstock


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới