Hủy

Qatar Tin tức

Ế ẩm vé hạng nhất

Ế ẩm vé hạng nhất

Vé hạng nhất đã hết thời khi các doanh nhân ngày nay chọn bay hạng thương gia, các nhà tài phiệt thì đi phi cơ riêng.