Hủy

Quan bi Tin tức

  • 15/08/2016 - 10:52

    Người Singapore bi quan nhất 7 năm

    Người Singapore đang tỏ ra bi quan nhất về nền kinh tế kể từ năm 2009 khi lo ngại hơn về chất lượng cuộc sống, thu nhập và việc làm.