Hủy

Quân dự bị Tin tức

  • 18/08/2012 - 09:17

    Các nước châu Âu tăng dự trữ dầu

    3 cơ quan quản lý dự trữ dầu châu Âu cho biết chính phủ các nước trong khu vực đẩy mạnh dự trữ dầu, do lo ngại về nguồn cung Trung Đông.
Người Tiên Phong