Hủy

Quân dự bị Tin tức

  • 18/08/2012 - 09:17

    Các nước châu Âu tăng dự trữ dầu

    3 cơ quan quản lý dự trữ dầu châu Âu cho biết chính phủ các nước trong khu vực đẩy mạnh dự trữ dầu, do lo ngại về nguồn cung Trung Đông.