Hủy

Quốc Cường Gia Lai Tin tức

  • 26/01/2016 - 12:30

    Quốc Cường Gia Lai thoát bão

    Hiện Quốc Cường Gia Lai đang chủ trương tập trung đầu tư vào phân khúc trung bình vì đây cũng là phân khúc đã “cứu” Công ty ngày trước.