Hủy

Quý II Tin tức

  • 19/11/2015 - 10:31

    Cú trượt dài của JVC

    Kể từ sau khi Tổng giám đốc công ty bị bắt giữ, lợi nhuận của JVC giảm từ 41,77 tỷ đồng trong quý IV/2014 xuống còn 1,8 tỷ đồng trong quý II/2015.