Hủy

Quyền con người Tin tức

  • 21/02/2013 - 21:29

    Kiên Giang có Phó chủ tịch UBND mới

    Ngày 21/2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang họp bất thường lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và bầu bổ sung thành viên UBND.