Hủy

Rong biển Tin tức

  • 30/03/2018 - 08:30

    Rong Việt vs rong Nhật

    Tại nhiều hội chợ, sản phẩm của Công ty Rong nho Kavia (Ninh Thuận), thường thu hút khá đông thực khách dùng thử món rong nho tươi.