Hủy

Rút về Tin tức

Sửa gì trong Luật Kinh doanh 2014?

Sửa gì trong Luật Kinh doanh 2014?

Luật Doanh nghiệp năm 2014 được sửa đổi giữa lúc môi trường kinh doanh ở Việt Nam đầy tính cạnh tranh, khó dự đoán và dễ tổn thương.

  • 27/08/2014 - 16:32

    Nội tệ Ukraine giảm giá mạnh

    Căng thẳng chính trị dai dẳng giữa Ukraine và Nga tiếp tục đẩy nội tệ của Ukraine vào tình trạng rớt giá tự do sau nhiều năm ổn định.
  • 27/03/2013 - 14:23

    Đấu thầu 26.000 lượng vàng

    Phiên đấu thầu được triển khai sau khi NHNN có đầy đủ khung pháp lý, hoàn tất công tác chuẩn bị, cũng như thông tin trước cho các thành viên tham gia.
XOR, XOR Việt Nam