Hủy

Sắc thuế Tin tức

  • 29/10/2012 - 15:31

    Giới chủ Pháp kêu gọi giảm thuế

    Pháp sắp thi hành gói thắt lưng buộc bụng lớn nhất trong vòng 30 năm nhưng không nhận được nhiều ủng hộ từ phía doanh nghiệp lớn.