Hủy

Shtp Tin tức

  • 11/10/2016 - 08:00

    Intel đang hụt hơi?

    Trong quý II, doanh thu mảng sản xuất chip của Intel tăng 2% nhưng giảm tới 14% so với quý trước đó.