Hủy

Sinh trắc học Tin tức

  • 25/11/2017 - 08:30

    Bảo mật trong ngân hàng 4.0

    Đầu tiên là password, tiếp theo là nhận diện vân tay, bây giờ là nhận diện bằng mống mắt và gương mặt.