Hủy

Số hoá ngân hàng Tin tức

  • 29/06/2018 - 16:00

    TPBank vẫn chờ số hóa

    Sau khi có chủ sở hữu mới, TPBank bắt đầu hành trình thay da đổi thịt theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.
  • 24/01/2014 - 10:27

    BIDV kỳ vọng sớm nới room

    "Nới room là cam kết của Chính phủ với các nhà đầu tư nước ngoài và quyết định về nới room sẽ sớm được phê duyệt..."