Hủy

Sóng ngầm Tin tức

  • 30/09/2013 - 19:05

    Sóng ngầm kali

    Belarus, Nga và Trung Quốc hiện tham gia vào cuộc tranh giành kiểm soát mặt hàng potash (kali) có ảnh hưởng lớn tới giá cả thực phẩm.