Hủy

Sóng ngầm Tin tức

'Sóng ngầm' thị trường vàng

'Sóng ngầm' thị trường vàng

Bị “bịt” hẳn cửa trong đầu cơ kinh doanh vàng miếng, hết thời làm mưa làm gió, doanh nghiệp vàng miếng than ngày càng khó sống.

  • 30/09/2013 - 19:05

    Sóng ngầm kali

    Belarus, Nga và Trung Quốc hiện tham gia vào cuộc tranh giành kiểm soát mặt hàng potash (kali) có ảnh hưởng lớn tới giá cả thực phẩm.