Hủy

Sóng ngầm Tin tức

  • 30/09/2013 - 19:05

    Sóng ngầm kali

    Belarus, Nga và Trung Quốc hiện tham gia vào cuộc tranh giành kiểm soát mặt hàng potash (kali) có ảnh hưởng lớn tới giá cả thực phẩm.
Người Tiên Phong