Hủy

Spacex Tin tức

10 câu nói truyền cảm hứng của Elon Musk

10 câu nói truyền cảm hứng của Elon Musk

Là một doanh nhân tuyệt vời và lành nghề, Musk đã được biết đến với phép thuật ngôn từ, với những phát biểu truyền cảm hứng, tạo động lực cho nhiều người.