Hủy

Sự kiện công nghệ Tin tức

Tech Summit 2019: Quyền năng ABCD

Tech Summit 2019: Quyền năng ABCD

Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư vừa tổ chức Họp báo Công bố Hội nghị Công nghệ Tech Summit 2019 với chủ đề Quyền năng ABCD được diễn ra vào ngày 29.08.2019.

  • 13/10/2017 - 11:28

    7 công việc của tương lai

    Sự tiến bộ của các công nghệ số và không gian sẽ tạo ra rất nhiều việc làm mới mà bạn chưa thể tưởng tượng được.
  • 27/03/2013 - 19:20

    Lịch sự kiện ngày 28/3

    HSI vào diện cảnh báo, DTT vào diện kiểm soát. ANV, HOT giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức.