Hủy

Suy đoán Tin tức

Vinatex hoãn IPO vì tháng mưa ngâu?

Vinatex hoãn IPO vì tháng mưa ngâu?

HSC suy đoán việc lùi thời điểm IPO do mức độ quan tâm của nhà đầu tư thấp hơn dự kiến vì lý do kỹ thuật là khó có khả năng.