Hủy

Tai hai Tin tức

  • 08/08/2023 - 08:39

    Hộp kể chuyện cho bảo tàng

    Hai chiếc “hộp kể chuyện”, mô hình dựa trên thiết kế của Bảo tàng Confluences vừa được triển khai tại TP.HCM với kỳ vọng mang di sản đến gần công chúng hơn.