Hủy

Tạm giữ Tin tức

Ocean Group quyết tâm thoái vốn khỏi PVR

OGC tiếp tục đăng ký bán ra toàn bộ 5 triệu cổ phiếu OPR đang nắm giữ bằng thỏa thuận hoặc khớp lệnh, dự kiến bắt đầu giao dịch từ 31/10/2014.