Hủy

Tam hoàng Tin tức

  • 21/07/2014 - 15:36

    ABBANK khai trương Trung tâm Dữ liệu mới

    Trung tâm được thiết kế tổng thể, xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất về Trung tâm Dữ liệu tại Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế TIA942 – Tier 3.