Hủy

Tam Nông Tin tức

  • 09/12/2015 - 10:19

    FPT bắt đầu… trồng rau?

    FPT và Fujitsu vừa xây dựng Trung tâm hợp tác nông nghiệp thông minh, với hai mô hình sản xuất "Nhà kính” và "Nhà máy rau"...
  • 05/11/2014 - 15:04

    Tín dụng tam nông đang bứt phá

    Dư nợ cho vay khu vực ĐBSCL tăng hơn 220.000 tỷ đồng trong 3 năm, lãi vay giảm mạnh còn 7-8%/năm (ngắn hạn) và 10 - 10,5%/năm (trung và dài hạn).