Hủy

Tan phong Tin tức

  • 24/01/2017 - 07:30

    Cuộc chiến trong ngành nhựa

    Sức ép M&A dữ dội từ các đối thủ nước ngoài buộc các doanh nghiệp nhựa trong nước phải tìm thế phá vây.
  • 09/08/2016 - 09:00

    Khu công nghiệp lại "hot"

    Tỉ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp là hơn 40%, thậm chí tại một số địa phương là 20-30%.