Hủy

Tăng chậm Tin tức

Sống chậm trong  kỷ nguyên tăng tốc

Sống chậm trong kỷ nguyên tăng tốc

Cảm Ơn Vì Đến Trễ là tác phẩm tham vọng của Thomas L. Friedman: viết nên một tác phẩm hàm chứa những chỉ dẫn thiết yếu của hiện tại và tương lai.