Hủy

Tang cham Tin tức

  • 22/05/2018 - 10:02

    Sống chậm trong kỷ nguyên tăng tốc

    Cảm Ơn Vì Đến Trễ là tác phẩm tham vọng của Thomas L. Friedman: viết nên một tác phẩm hàm chứa những chỉ dẫn thiết yếu của hiện tại và tương lai.