Hủy

Tăng gấp đôi Tin tức

  • 29/10/2014 - 20:01

    Lợi nhuận Facebook tăng gần gấp đôi

    Theo báo cáo tài chính quý III, doanh thu của Facebook vượt dự báo với 3,2 tỷ USD, lợi nhuận là 806 triệu USD, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • 11/07/2014 - 10:33

    Chủ tịch Vietcombank muốn tăng cho vay VND

    Tốc độ tăng trưởng tín dụng gấp đôi trung bình ngành 6 tháng, song Chủ tịch Vietcombank chưa hài lòng vì tín dụng tiền đồng vẫn tăng thấp so với ngoại tệ.