Hủy

Tập đoàn nguyễn hoàng Tin tức

Chuyện Bầu Đức

Chuyện Bầu Đức

Bầu Đức đã đưa Hoàng Anh Gia Lai tiến vào bất động sản với tỉ suất lợi nhuận lên đến hàng trăm phần trăm trong thời kỳ tăng trưởng mạnh (năm 2007).