Hủy

Tàu đánh cá Tin tức

  • 08/10/2013 - 16:11

    Hàn Quốc bắt giữ tàu cá Trung Quốc

    Lãnh sự Trung Quốc xác nhận hai tàu cá Trung Quốc xâm nhập lãnh hãi Hàn Quốc bất hợp pháp đã bị đội tuần duyên của nước này bắt giữ.