Hủy

Tay áo Tin tức

  • 17/04/2013 - 09:23

    Phao cứu sinh cầm tay, cứu hộ trong vòng 2 giây

    Với thao tác chỉ trong vòng 1-2 giây, một chiếc phao cứu sinh nặng 400-500 gam có thể “cõng” một người có trọng lượng lên tới 80 kg. Đó là sáng chế của ông Võ Văn Hoàng Minh, trưởng ban từ thiện Hiệp hội nhựa TP.HCM và các cộng sự.
Người Tiên Phong