Hủy

Tây phi Tin tức

  • 29/04/2014 - 11:15

    Khi "Made in USA" rẻ hơn "Made in China"

    Nếu cách nay 10 năm, lực lượng lao động Mỹ không thể cạnh tranh với ngành sản xuất ở Trung Quốc hay Brazil thì nay mọi chuyện đã khác.