Hủy

TCH Tin tức

TCH: Tân binh của rổ VN30

TCH: Tân binh của rổ VN30

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) đã chính thức được thêm vào rổ chỉ số VN30.