Hủy

Tel Aviv Tin tức

Lệnh ngừng bắn ở Gaza đổ vỡ

Lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza đã "đổ vỡ" sau khi thời hạn chót là đêm 19/8 trôi qua mà hai bên không đạt được thỏa thuận.

XOR, XOR Việt Nam