Hủy

TEncent Tin tức

  • 10/04/2019 - 22:45

    VNG mất 93% khoản đầu tư vào Tiki

    Tính đến cuối năm 2018, tổng số tiền mà VNG đã đầu tư vào công ty thương mại điện tử là 506 tỷ đồng, nhưng đã lỗ tổng cộng 473 tỷ đồng.
  • 27/09/2018 - 20:25

    Cổ đông lớn của VNG gồm những ai?

    Trong danh sách cơ cấu cổ đông mà VNG vừa công bố có tên những tổ chức thành lập ở thiên đường thuế và cả cá nhân là cựu lãnh đạo Tencent.