Hủy

Tencent Tin tức

  • 17/06/2019 - 09:00

    Nền kinh tế giải trí

    Tăng trưởng tương lai của các doanh nghiệp sẽ đến từ nền kinh tế giải trí ở các nước đang phát triển.
  • 10/04/2019 - 22:45

    VNG mất 93% khoản đầu tư vào Tiki

    Tính đến cuối năm 2018, tổng số tiền mà VNG đã đầu tư vào công ty thương mại điện tử là 506 tỷ đồng, nhưng đã lỗ tổng cộng 473 tỷ đồng.