Hủy

Thai lan campuchia Tin tức

  • 02/09/2015 - 07:30

    Làm gạo giỏi như Campuchia

    Trong khi gạo Việt Nam chỉ tập trung ở những nước thu nhập trung bình và thấp, gạo Campuchia đã tiến sang những thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu.