Hủy

Tham mưu chính Tin tức

  • 03/05/2012 - 07:23

    Chưa giảm giá xăng dầu

    Theo đại diện Bộ Công thương, điều hành giá xăng dầu phải dựa vào Nghị định 84, không thể thấy giá xăng dầu thế giới giảm là giảm ngay được.