Hủy

Thặng dư thương mại Tin tức

  • 15/06/2016 - 12:38

    5 tháng xuất siêu 1,64 tỷ USD

    Cán cân thương mại thâm hụt gần 0,2 tỷ USD trong tháng 5 đã làm giảm thặng dư thương mại sau 5 tháng của Việt Nam xuống còn 1,64 tỷ USD.