Hủy

Thành bưởi Tin tức

  • 19/06/2013 - 05:49

    Buổi sáng của những CEO nổi danh

    Steve Jobs mỗi sáng nhìn vào gương, tự hỏi sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày cuối ông sống. CEO của Tumblr không kiểm tra thư điện tử vào buổi sáng.