Hủy

Thanh Hoa Tin tức

Trước cánh cửa Walmart

Trước cánh cửa Walmart

Lời đề nghị từ Walmart muốn xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm cung ứng hàng hóa khu vực châu Á.

  • 11/04/2023 - 15:30

    Thanh Hoa speeds up public investment disbursement

    Thanh Hoa province was allocated over VND12.5 trillion ($523 million) worth of public investment capital this year. Public investment capital allocated to the province in 2023 totals $523 million.
  • 13/05/2021 - 08:00

    5 ngôi sao hút tiền

    Dòng vốn đầu tư bất động sản tìm kiếm các địa phương nhiều tiềm năng về hạ tầng, phát triển kinh tế...