Hủy
Thế giới

Fed đang cân nhắc lùi thời hạn áp dụng qui định Volcker

Thứ Hai | 02/12/2013 09:10

Fed đang cân nhắc lùi thời hạn áp dụng qui định Volcker sang tháng 7/2014 nhằm giúp các NH có thêm thời gian thích ứng với điều khoản trong qui định này.
 
Trong khi đó, các ngân hàng cần thời gian tối thiểu 1 năm để thay đổi và đảm bảo tuân thủ các qui định. Nếu lùi thời hạn thêm 1 năm sang tháng 7/2015, Fed sẽ chia ra từng giai đoạn áp dụng và thông báo quyết định tạm hoãn ngay trong tháng 12 này.

Qui định Volcker cấm các ngân hàng kinh doanh trên tài khoản của ngân hàng hoặc kinh doanh rủi ro bằng vốn của ngân hàng mà không dựa trên nguồn vốn của khách hàng, khác với hoạt động kinh doanh của các quĩ dự phòng là dựa chủ yếu vào nguồn vốn của khách hàng. Loại hình kinh doanh này thường được tiến hành nhanh chóng với lợi nhuận cao, nhưng mức độ rủi ro khá cao, gây rủi ro đối với nguồn vốn của ngân hàng và thị trường tài chính.

Qui định Volcker được đề xuất sau khủng hoảng tài chính 2008 nhằm kiểm soát rủi ro liên quan đến khu vực tài chính, trọng tâm là đưa ra khung khổ pháp lý minh bạch và thông thoáng hơn với mục tiêu là bảo vệ các khách hàng cá nhân. Trong đó, các ngân hàng Phố Wall bị buộc tội tích lũy rủi ro quá mức và tiến hành các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, mà nguyên nhân là do các cơ quan điều chỉnh không có khả năng giám sát thích hợp đối với các công cụ và hoạt động kinh doanh phức tạp.

Về bản chất, qui định Volcker điều chỉnh phần 619 của Đạo luật Dodd-Frank về cải cách Phố Wall và Luật Bảo vệ người tiêu dùng. Cụ thể là, phần 619 đưa ra hai điều cấm: Thứ nhất, cấm các định chế bảo hiểm tiền gửi, các ngân hàng cổ phần và chi nhánh hay công ty con sử dụng tài khoản của ngân hàng để tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh tài sản ngắn hạn dưới dạng chứng khoán, giao dịch phái sinh, và một số công cụ tài chính khác, trừ một số trường hợp đặc biệt. Thứ hai, cấm sở hữu, bảo trợ, hay có quan hệ với các quĩ dự phòng hay quĩ cổ phần tư nhân, trừ trường hợp đặc biệt.

Qui định Volcker cũng cấm các ngân hàng tham gia các giao dịch hay hoạt động miễn thuế nếu dẫn đến xung đột lợi ích với khách hàng hay đối tác kinh doanh, hay có mức độ rủi ro cao ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh, tính an toàn của ngân hàng và hệ thống tài chính.

Qui định Volcker tách hoạt động kinh doanh của các ngân hàng đầu tư, cổ phiếu và tài sản của tư nhân của các định chế tài chính khỏi hoạt động cho vay đối với khách hàng. Theo đó, các ngân hàng không được đồng thời đóng vai trò tư vấn và cho vay đối với khách hàng. Mục tiêu của qui định Volcker là giảm thiểu xung đột lợi ích giữa các ngân hàng với khách hàng bằng cách tách các loại hình kinh doanh khác nhau của các ngân hàng.

Dự thảo Qui định Volcker được ban hành lần đầu vào tháng 10/2011 và lấy ý kiến công luận. Cuối tháng 11/2013, qui định Volcker về cơ bản đã hoàn tất và đang được rà soát lại lần cuối để có thể ban hành chính thức vào đầu năm 2014.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Jack Lew đã hối thúc các nhà điều chỉnh áp dụng qui định mới ngay từ cuối năm 2013 này. Nếu quyết định lùi thời hạn vào thời điểm thích hợp, Fed sẽ đưa ra những điều hiện nhất định như buộc các công ty tài chính phải xóa bỏ các văn phòng giao dịch loại này trước tháng 7/2014, yêu cầu các ngân hàng phải tập hợp dữ liệu, minh bạch hóa rủi ro và thực hiện những biện pháp khác nhằm xây dựng hệ thống kinh doanh thích hợp, thể hiện thiện chí nỗ lực tuân thủ các qui định Volcker.

Những người ủng hộ qui định Volcker cho rằng, qui định này là cần thiết để ngăn ngừa ngân hàng hoạt động kinh doanh rủi ro vốn đã khiến JPMorgan Chase bị thua lỗ 6,2 tỉ USD trong năm 2012, khi ngân hàng này sử dụng tiền của ngân hàng để đầu tư phái sinh tín dụng.

Tuy nhiên, các ngân hàng lo ngại, qui định Volcker sẽ hạn chế các hoạt động kinh doanh hợp pháp như tạo lập thị trường dự phòng rủi ro, đây là loại hình kinh doanh khó phân biệt với kinh doanh dựa trên nguồn vốn của ngân hàng. Khi áp dụng qui định này, mọi hoạt động kinh doanh dựa trên tài khoản và tài sản riêng của ngân hàng để mua cổ phiếu, trái phiếu hay công cụ tài chính phái sinh đều bị cấm và sẽ phải bố trí lại các nhà kinh doanh theo từng nhóm hoặc làm thuê cho các quĩ dự phòng do vẫn được phép tiến hành những hoạt động kinh doanh này. JPMorgan Chase lập luận, khoản thiệt hại trên đây là dự phòng rủi ro chứ không phải kinh doanh dựa trên tài sản của ngân hàng.

Qui định Volcker cũng có thể cấm các ngân hàng tìm kiếm hoặc duy trì đầu tư cổ phiếu dựa trên “quĩ đầu cơ”, điều này có thể ngăn ngừa các ngân hàng khỏi các quĩ dự phòng, quĩ cổ phần tư nhân, các công ty liên doanh và tín thác đầu tư. Mặc dù có loại trừ một số trường hợp, nhưng đây là điểm chưa rõ ràng và rất khó phân biệt.

Còn nhiều vấn đề chưa được xem xét như giới hạn về “dự phòng danh mục đầu tư”, khi các ngân hàng mua bảo hiểm tín dụng theo chỉ số phái sinh, bù đắp rủi ro cho những lĩnh vực khác trên bảng cân đối tài sản.

Bên cạnh các định chế tài chính, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các khu vực kinh tế khác cũng lo ngại, qui định Volcker có thể tác động đến tính thanh khoản của trái phiếu doanh nghiệp do mỗi doanh nghiệp thường sử dụng nhiều khoản đầu tư khác nhau trong quá trình hoạt động.

Các quan chức tham gia thảo luận và soạn thảo qui định Volcker cho rằng, tranh cãi sẽ tiếp tục căng thẳng trước khi các quan chức bỏ phiếu chính thức vào tháng 12 tới đây.

Nguồn SBV


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới