Hủy

Thị trường chuyển nhượng Tin tức

  • 20/10/2012 - 22:02

    Shell không bán công ty nhựa đường

    Hiện có thông tin Tập đoàn Shell xem xét thay đổi mô hình kinh doanh ngành hàng nhựa đường sau khi rời thị trường gas hoá lỏng (LPG) tại Việt Nam.