Hủy

Thị trường dược phẩm Tin tức

Traphaco

Traphaco "kê đơn" thuốc mới

Sản phẩm Đông dược mang lại lợi nhuận chính nhưng khi sức nóng cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn, Traphaco cần thêm những “toa thuốc” mới.

  • 14/11/2017 - 14:00

    Diễn biến mới ở Traphaco

    Hai cổ đông chiến lược mới gồm Magbi Fund Limited và Super Delta Pte.Ltd.T sẽ tác động thế nào đến Traphaco, công ty đông dược lớn nhất Việt Nam?
  • 10/01/2013 - 09:26

    Sóng ngành đã nổi?

    Trong điều kiện thị trường không có thông tin hỗ trợ và dòng tiền mới đủ mạnh, dòng tiền đầu cơ thường chạy vòng quanh, nâng giá cổ phiếu các nhóm ngành.