Hủy

Thị trường dược phẩm Tin tức

  • 10/01/2013 - 09:26

    Sóng ngành đã nổi?

    Trong điều kiện thị trường không có thông tin hỗ trợ và dòng tiền mới đủ mạnh, dòng tiền đầu cơ thường chạy vòng quanh, nâng giá cổ phiếu các nhóm ngành.