Hủy

Thị trường thái lan Tin tức

  • 28/03/2023 - 13:00

    Người Thái thèm bán lẻ

    Có nhiều yếu tố đang thúc đẩy các nhà đầu tư Thái Lan ráo riết rót vốn vào thị trường bán lẻ Việt Nam nhanh hơn.
  • 27/03/2023 - 17:39

    Người Thái thèm bán lẻ

    Có nhiều yếu tố đang thúc đẩy các nhà đầu tư Thái Lan ráo riết rót vốn vào thị trường bán lẻ Việt Nam nhanh hơn.
XOR, XOR Việt Nam