Hủy

Thị trường toàn cầu Tin tức

Đảo chiều dòng vốn ngoại

Đảo chiều dòng vốn ngoại

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đảo chiều mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2021 này.