Hủy

Thiếu điện Tin tức

  • 02/09/2019 - 08:00

    Châu Á vẫn mê than

    Chính phủ các nước, đặc biệt tại châu Á, vẫn tiếp tục đổ tiền vào than đá, tác nhân lớn nhất gây biến đổi khí hậu.