Hủy

Thoái vốn Tin tức

  • 27/03/2018 - 14:00

    Gemadept: Thoái vốn, thêm tiền

    Gemadept đã chốt danh sách và cuối tháng 3 này là thời điểm để Công ty trả cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ chi trả cổ tức 80%.