Hủy

Thoạt tiên Tin tức

  • 14/04/2014 - 07:20

    Hamburger? Hãy ăn đúng cách

    Lâu nay, kiểu cầm hamburger lúc ăn bằng ngón cái giữ dưới đáy bánh trong khi các ngón còn lại đặt trên nắp bánh, là sai hoàn toàn.