Hủy

Thời gian sử dụng Tin tức

  • 19/02/2014 - 08:38

    Facebook cho khai đến 50 giới tính!

    Từ tháng 2 năm nay, cộng đồng người sử dụng Facebook ở Bắc Mỹ và Anh có thể chọn 1 trong 50 giới tính thay vì chỉ là “nam” hoặc “nữ” khi đăng ký tài khoản.