Hủy

Thống lĩnh thị trường Tin tức

  • 01/07/2013 - 09:28

    USD tăng mạnh so với yên

    Xu hướng tăng giá của USD đang thống lĩnh thị trường tiền tệ do kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi.
  • 04/02/2013 - 14:02

    Xuất khẩu sang Trung Đông năm 2012 tăng 65%

    Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) là thị trường xuất khẩu dẫn đầu của Việt Nam tại khu vực với 2,1 tỷ USD, tăng 133% so với năm trước.